Adatvédelem, adatkezelés

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejegyzett Adatkezelési Nyilvántartási számunk: NAIH-112786/2017.

Adatkezelő neve: L- mobile Hungary Kft.

Adatkezelő cégjegyzékszáma: 13 09 107250

Adatkezelő címe: H-1082 Budapest, Baross u. 114-116.,

Adatkezelő elérhetősége: email: info@l-mobile.hu

L-mobile Hungary Kft. értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a felhasználók, regisztrálók személyes adatait (név, telefonszám, email cím) kizárólag a megrendelések teljesítése, valamint hírlevelek küldése céljából. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.

L-mobile Hungary Kft. az érintett adatait zárt informatikai rendszerében, megfelelő hozzáférési jogosultságokkal és jelszóval védetten, más személyes és egyéb adatoktól fizikailag és/vagy logikailag elkülönített módon tárolja, az adatokhoz való hozzáférést informatikai, fizikai, személyi és szervezeti intézkedésekkel biztosítja.

Az adatkezelés helyszíne Magyarország, L-mobile Hungary Kft. mindenkori székhelye 2330 Dunaharaszti, Rónai Gy. u- 23.,iroda címe: H-1082 Budapest, Baross u. 114-116., a személyes adatok feldolgozására harmadik felet nem vesz igénybe.

A bekért adatok az alábbiak:

  • Érintett neve
  • Érintett telefonszáma
  • Érintett email címe
  • Egyéb, az érintett céggel kapcsolatos IT információk

Az adatgyűjtés célja:

Hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis. Szakmai újdonságok közlése, rendezvények előrejelzése, meghívások kiküldése, szoftverekkel kapcsolatos tájékoztatók és ajánlatok elektronikus megküldése a hírlevélre feliratkozóknak.

Az érintettek köre:

Az partneri státuszban lévő, ajánlatot kérő és a hírlevél listára feliratkozó természetes személyek.

Az adatkezelés időtartama:

DM megkeresésre vonatkozó hozzájárulás esetén visszavonásig, illetve a hírlevél listáról történő személyes leiratkozásig.

Az adatkezelés jogalapja:

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 3. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

A honlapon megvalósuló adatkezelés leírása:

Honlaphoz bárki kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon, valamint az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon, és korlátozás nélkül szerezhet információkat. Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról. Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető, így az Infotv. hatálya alá tartozó adatkezelést nem valósít meg.

A Felhasználó az Infotv.,valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.